Address:

The Park
# 601, The Park, Anna Salai,
Chennai, Tamil Nadu 600006,
Phone:044 4267 6000,
Email: tpch@theparkhotels.com

30, Kasthurbha Nagar,
1st Cross Street, Adyar,
Chennai-600020 Tamil Nadu‎,
Ph:044 4211 450,
Email:thesoupandsaladcafe.com